LEADSFON DJC2.4 Jübüt Jersi maşyny - 50 ölçeg

Maşyn aýratynlygy :
1. performanceokary öndürijilik, 850-e çenli tizlik faktory (tizlik aralygy: 13-26 rpm çenli)
2. Her iýmitlendiriji üçin dört we alty sany sazlaýjy düwmäni aýlaň
3. nüplük gollanma halkasy tutuşlygyna sazlanyp bilner we ýüplük gollanmasy aýratyn sazlanyp bilner
4. Üýtgeşik ýokarky düşek, dişli enjamlaryň doly gatnaşygyny üpjün edýär we enjamlary durnukly we täsirli saklaýar
5. Üýtgeşik QUAP kasna süýşmegine garşy sazlama, parallel çyzyklardan gaça duruň
6. Garaşsyz patentlenen alma ulgamy
7. Silindr kamerasynda 4-e çenli iňňe ýoly we giň ölçeg spektri bilen uly nagyş diapazony
8. Dürli önümçilik talaplary üçin elýeterli çarçuwanyň dürli görnüşleri


Iş wagty: Oktýabr-05-2023